Forside    Om nyhedsbrevet      Arkiv 

 
Affaldsforebyggelse   Storbritannien

Store værdier gemt i elektrisk og elektronisk udstyr

En række rapporter fra britiske WRAP viser, at der er knap 28 milliarder kroner at hente til den britiske økonomi, hvis man ændrer design, produktion, køb og bortskaffelse af med elektrisk/elektronisk udstyr til private forbrugere. Samtidig kan det spare klimaet for op til 15 % af den britiske udledning af drivhusgasser.


Affaldsforebyggelse   Sverige

Svenskerne kan spare stort på mindre madspild

Den svenske miljøstyrelse har udgivet fire nye rapporter om madaffald. De nyeste tal viser at cirka 1,2 millioner ton madaffald blev kasseret i Sverige i 2012. Efter husholdninger kommer det største bidrag fra fødevareindustrien, og der anbefales en række tiltag, som kan nedbringe mængden i denne sektor. Detailhandlen er et andet vigtigt indsatsområde. De økonomiske fordele ved reduceret madspild er store i hele værdikæden. 
Ressource-effektivitet   Europa

Det europæiske tekstilforbrug sættes under lup

Nyt europæisk studie kortlægger miljømæssige udfordringer i det europæiske forbrug af tekstiler. Studiet fremhæver 13 konkrete muligheder for forbedringer i hele værdikæden.

Øvrige artikler

Sådan vil svenskerne styre deres biogasproduktion  Organisk affald   Sverige
Dårlig håndtering af ubrugte lægemidler skader miljøet  Indsamling og transport   Europa
Svært at belønne genanvendelse  Genanvendelse   Storbritannien
Værdifuld forbrændingsslagger  Forbrænding   Sverige
Drivkraften er værdien af affaldet  Økonomi og affald   Storbritannien
Genbrug af arbejdstøj  Affaldsforebyggelse   Storbritannien
Central plastsortering er billigst  Økonomi og affald   Holland
Gang i den cirkulære økonomi  Cirkulær økonomi   Verden
Forlæng levetiden af stålprodukter  Ressource-effektivitet   Storbritannien
Først materiale - så energikilde  Ressource-effektivitet   Tyskland
Benchmarking af svenske biogasanlæg  Organisk affald   Sverige
EBB: Sådan skaber vi flere jobs, et bedre miljø og mindre affald  Ressource-effektivitet   Europa
Svenske indikatorer for en ressourceeffektiv affaldshåndtering   Affald generelt   Sverige
Potentielt problem med mikroplast i gødning  Organisk affald   Sverige
Globale trends påvirker det lokale miljø  Ressource-effektivitet   Tyskland


Emner

   Affald generelt
   Affaldsforebyggelse
   Cirkulær økonomi
   Deponering
   Emballage
   End of Waste-kriterier
   Farligt affald
   Forbrænding
   Genanvendelse
   Indsamling og transport
   Livscyklusanalyser
   Organisk affald
   Producentansvar
   Produktpolitik
   Ressource-effektivitet
   Vugge til Vugge
   Økonomi og affald

Download pdf

   #1 September 2010
   #2 November 2010
   #3 December 2010
   #4 Februar 2011
   #5 April 2011
   #6 Juni 2011
   #7 Oktober 2011
   #8 December 2011
   #9 Februar 2012
   #10 April 2012
   #11 juni 2012
   #12 Oktober 2012
   #13 December 2012
   # 14 Juni 2013
   # 15 September 2013
   # 16 oktober 2013
   # 17 december 2013
   # 18 maj 2014

Gratis abonnement