Forside    Om nyhedsbrevet      Arkiv 

 


Ressource-effektivitet   Tyskland#9 Februar 2012
Materialegenanvendelse giver store ressourcebesparelser
Høj kvalitet af affaldshåndtering gennem genanvendelse af materiale og nyttiggørelse af energi bidrager væsentligt til ressourcebesparelser. Et tysk studie viser, at genanvendelse og nyttiggørelse af affald fra fire metaltyper og tre plasttyper sparede anvendelsen af næsten 50 mio. tons ressourcer i form af materiale og energi.

Svært at kvantificere effekt
Det er svært at kvantificere, hvordan besparelser af energi og råvarer faktisk bidrager til ressourcebeskyttelse. Huller i affaldsstatistikken udgør en del af problemet, da de ofte giver information om affaldsudviklingen men ikke om, hvordan affaldet bliver anvendt. Den indikator for ressourceproduktivitet, der er anvendt i Tysklands nationale bæredygtighedsstrategi, afslører således ikke i hvilken grad primære råvarer bliver erstattet af sekundære råvarer.

Nyt studie forventes offentliggjort snart
Et studie, der er udført af INTECUS for den tyske Miljøstyrelse, har udviklet sekundære materialestrømme for visse typer genanvendeligt affald og på det grundlag beskrevet, hvordan affaldssektoren bidrager til ressourceproduktiviteten.

Studiet som forventes at blive offentliggjort snart i ”UBA-Texte”-serien, er en fortsættelse af en række undersøgelser, der skal belyse affaldshåndteringens bidrag til ressourceproduktiviteten i Tyskland. En af anbefalingerne var at vurdere og vise sekundære råmaterialer som en særskilt kategori, for på den måde at inkorporere effekten af råmaterialers erstatning i præsentationen af indikatoren for direkte materialeinput DMI (som er direkte input af alle materialer, som anvendes i en økonomi).

Beregninger for metal og plast
Affaldshåndteringens bidrag til ressourceproduktivitet fremkommer ved at de sekundære råmaterialer bliver omregnet fra mængden af behandlet affald til produktion af nye varer samt ved at sammenholde den mængde med det primære råmaterialeinput. Da der findes flest fyldestgørende datasæt for 2007, er dette år anvendt som basisår.

Det første skridt var at følge affaldsstrømmene fra de opstod til deres endelige anvendelse. Materialestrømme for metal, plast bygge- og anlægsaffald og biologisk nedbrydeligt affald blev analyseret i lav detaljeringsgrad ud fra affaldsstatistikkerne. Der blev udført en mere detaljeret undersøgelse af materialestrømme for jern og stål, guld og kobber og for plast af typerne polyethylen (PE), polyethylenterephthalat (PET) og polyvinylchlorid (PVC). Valget af disse detaljerede materialestrømme blev foretaget på grund af deres relevans for ressourceproduktivitet og især for råmaterialeproduktiviteten.

Affaldshåndtering bidrager væsentligt til ressourcebesparelser
Ved anvendelse af de sekundære materialer i de affaldsstrømme der er dækket af dette studie, vil 50 millioner tons materialeressourcer være sparet i 2007 – ressourcer, der ellers skulle have været anvendt til at producere erstattede råmaterialer og energikilder. Som en konsekvens heraf ville det direkte materialeinput (DMI) have været øget med den samme mængde uden genanvendelse. Dette svarer til en samlet mængde på 1,4 milliarder tons indenlandsk indvinding og import af abiotiske råmaterialer, når alle input medregnes.

Læs mere

UBA 2012: INTECUS study ”Ermittlung des Beitrages der Abfallwirtschaft zur Steigerung der Ressourcenproduktivität sowie des Anteils des Recyclings an der Wertschöpfung unter Darstellung der Verwertungs- und Beseitigungspfade des ressourcenrelevanten Abfallaufkommens” (Determination of the contributions of the waste management sector to increasing resource productivity and of the share recycling takes in the value-added chain displaying the paths of recovery of relevant waste) for Federal Environment Agency, November 2011 (to be published in UBA-Texte series)

UBA 2012: Resource conservation (oversigt)

JR

Relaterede emner: Genanvendelse   

Share |
blog comments powered by Disqus
Emner

   Affald generelt
   Affaldsforebyggelse
   Cirkulær økonomi
   Deponering
   Emballage
   End of Waste-kriterier
   Farligt affald
   Forbrænding
   Genanvendelse
   Indsamling og transport
   Livscyklusanalyser
   Organisk affald
   Producentansvar
   Produktpolitik
   Ressource-effektivitet
   Vugge til Vugge
   Økonomi og affald

Download pdf

   #1 September 2010
   #2 November 2010
   #3 December 2010
   #4 Februar 2011
   #5 April 2011
   #6 Juni 2011
   #7 Oktober 2011
   #8 December 2011
   #9 Februar 2012
   #10 April 2012
   #11 juni 2012
   #12 Oktober 2012
   #13 December 2012
   # 14 Juni 2013
   # 15 September 2013
   # 16 oktober 2013
   # 17 december 2013
   # 18 maj 2014

Gratis abonnement