Derfor er ApS ikke noget for dig

Aps er en forkortelse for selskabsformen \’Anpartsselskab\’.

ApS er en selskabsform som på mange måder er atypisk, sammenlignet med blandt andet det klassiske interessentskab og det populære iværksætterselskab. ApS adskiller sig fra de andre da der ved denne form hæftes anderledes for medejerne, og derudover er der visse retningslinjer, så som ledelses- og kapitalkrav, som gør sig gældende. 

ApS er et fornuftigt selskab for den, som gerne vil have en \’sikker\’ selskabsform, ergo risikoen for tab er formindsket, dog er muligheden for vækst ligeledes mindsket, grundet visse forhold. Nogle af de mest væsentlige af de forhold er i de følgende afsnit redegjort for og forklaret.  

3 gode grunde til IKKE at vælge ApS.   

Først og fremmest er det vigtigt at nævne at ApS ikke er for Dig som går for stjernerne. DU vil have succes og Du tror fuldt ud på at din kommende virksomhed stryger til tops på Markedet.  

1. Gode Grund – Underskud kan ikke trækkes fra i skat. 

Fælles for mange selskabsformer er, at man kan trække underskud fra i Skat. Typisk for start-ups er, at man i de første år – etableringsårene – oplever at der forekommer røde tal på bundlinjen. Dette er et udtryk for underskud. Når det sker, er det rart som eksempelvis iværksætterselskab at kunne trække sit underskud fra i SKAT, og på den måde betale mindre i selskabsskat, i det respektive regnskabsår. Dette er ikke muligt i et ApS. Her trækkes underskuddet ikke fra i SKAT, og du står derfor selv for at kunne finansiere og dække årets underskud. Dette kan volde store problemer for Din Start-Up, da det formodentligt påvirker likviditeten markant.  

2. Gode Grund – Du er som ejer påkrævet et startindskud på 50.000 kroner.  

Når Du opretter et selskab som ApS er der påkrav til ejerne om, at egenkapitalen skal som minimum lyde på 50.000 kroner. Dette er for mange Start-Up\’s en vanskelig detalje, da det er Mange penge at \’Sætte på Højkant\’. Mange Iværksættere ønsker ikke at smide så mange penge i noget til at begynde med. De vil hellere tage det lidt løbende, og derfor starte virksomheden op på et markant mindre økonomisk grundlag. Dette er måske også hvad DU ønsker?  

3. Gode Grund – Du kan som ejer ikke optage lån i Din virksomhed.  

Mange Iværksættere har ikke et job ved siden af deres virksomhed og de har derfor brug for at kunne \’lønne\’ sig selv, i form af Lån eller udbytte. Det at låne penge af Din egen virksomhed, er heller ikke muligt med selskabsformen ApS.  

 

Så er der ikke andet for at sige GOD REJSE – Iværksætterlivet kalder